Denna sida uppdateras om vår hemsida ej går att nå.

Vi postar här: https://www.nunames.se/servermeddelande-status/ om någon server har problem.

DC2 – Orlando, USA: OK

Maidstone, Kent, UK: OK

Det förekommer inga störningar i datacentren.

Senast uppdaterad: 2019-09-16